Zahltenie teoretickými znalosťami, uspokojenie sa s priemernosťou a takmer žiadne skúsenosti z praxe. Žiaľ, aj napriek pomalému preberaniu trendov zo západného vzdelávacieho systému, zostávajú tieto problémy krutou slovenskou realitou. Realitou, na ktorú čoraz častejšie upozorňujú najmä …