V oblasti zamestnanosti a odmeňovania sa vo verejnej správe v prvom polroku 2011 prejavili úsporné opatrenia, aj keď nie všetky jej zložky postupovali rovnakým smerom, niektoré dokonca počet pracovníkov zvyšovali. K 30. júnu 2011 sa v celej verejnej správe znížil počet pracovníkov na celkový počet …