Aj tento rok budú vysoké školy posudzovať vyše stotisíc prihlášok záujemcov o štúdium. Úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov však uchádzačom negarantuje, že sa v septembri usadia do lavíc vysnených fakúlt. Počet prihlásených totiž násobne prevyšuje počet prijatých. Viete, na ktorých študijných …