Inštitút hospodárskej politiky (IHP) vníma problematiku penzijného systému ako kľúčovú tému z hľadiska udržateľnosti verejných financií, ktorá je doménou záujmu tohto ekonomického tink-tanku. Druhý pilier, ktorý je súčasťou dôchodkového systému považuje IHP už za jeho prirodzenú súčasť. Svoju úlohu však …