Hoci sme už hlboko v druhej polovici aktuálneho rozpočtového obdobia, Slovenská republika vyčerpala len 25% prostriedkov, ktoré nám Európska únia dala k dispozícii na obdobie rokov 2007 až 2013. Zrýchliť ich využívanie sa nepodarilo ani v minulom roku, keďže už dlhodobo vykazuje Slovensko v priemere len …