Môžu sa politické elity uspokojiť s vedomím, že úspešne dobiehame vyspelé krajiny v počte vysokoškolákov? Čo na tieto „čísla“ hovoria zamestnávatelia? Aká časť absolventov by si svoje štúdium zopakovala, ak by mali možnosť rozhodnúť sa ešte raz?