Bratislava, 13. februára 2012 – Kvalita výučby na slovenských vysokých školách podlieha v poslednej dobe čoraz intenzívnejšej polemike. Kritici upozorňujú predovšetkým na neudržateľnosť extenzívneho rastu vysokého školstva, nedostatočnú komunikáciu s trhom práce a z toho vyplývajúci nesúlad medzi …