Slovensko má z krajín eurozóny najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie vo vzťahu k HDP, ak ako kritérium berieme do úvahy daňovú kvótu 2, teda priame dane, nepriame dane a povinné odvody. Tento podiel predstavuje 28,32 %, pričom priemer krajín eurozóny je 40,25 %. V rámci EÚ27 majú nižší podiel už len …