Bratislava, 8. apríla 2013 (ihp) – V makroekonomických ukazovateľoch slovenského hospodárstva vidno negatívny vývoj. Nezamestnanosť dosiahla v poslednom štvrťroku 2012 zatiaľ najvyššiu hodnotu – 14,4 percent. Ako prvé pocítilo následky ekonomického poklesu, a s tým súvisiaceho zníženia dopytu …