Dnes sú známe základné kontúry fiškálnej stratégie na ďalšie tri roky. Z návrhu rozpočtu, ktorý ministerstvo financií zverejnilo, možno formulovať prvé názory, avšak zďaleka nie je celý rozpočtový obraz vymaľovaný. Jedno, čo možno dnes hodnotiť je znižovanie verejného dlhu, kedy by sa mal dlh verejného sektora…