Návrh rozpočtu, ktorý včera vláda schválila priniesol zvláštnu anomáliu. Keď chce rezort získať viac peňazí a príjmy z daní, či iných štandardných príjmov na to nestačia, vymysli  si strana, ktorá daný rezort riadi špeciálny odvod. Presne tak sa to stalo v prípade „dvojnásobného“ rozpočtu rezortu pôdohospodárstva…