Dnes určite nikto nepochybuje o tom, že naša verejná správa a hlavne ústredná štátna správa, teda hlavne ministerstvá majú veľké rezervy v efektívnosti riadenia zverených peňazí zo štátneho rozpočtu. Výsledkom sú zbytočné straty. Upozornil na to minulý týždeň napríklad aj Najvyšší kontrolný úrad SR …