Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) vníma pozitívne správu o schválení rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 Národnou radou Slovenskej republiky s tým, že budúci rok má byť rokom vyrovnaného rozpočtového hospodárenia.  Zároveň však je nevyhnutné rozpočet posudzovať z hľadiska udržateľnosti …