Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) považuje odvod z obratu obchodných reťazcov, ktorý schválil parlament na svojej tohtoročnej decembrovej schôdzi za veľmi zlú správu pre slovenských spotrebiteľov ako aj pre podnikateľské prostredie. Rozhodnutie posilniť príjmovú a následne výdavkovú stránku rozpočtu …