Podpisy troch najvyšších ústavných činiteľov na schválenom rozpočte na nový rok ešte nestačili uschnúť a už sa začali najvyšší politickí predstavitelia predbiehať v zvestiach o uvažovaných daňových úpravách. Tie by mali, na prvé počutie, znamenať viac peňazí pre ľudí. Ako prvý odštartoval preteky…