Riaditeľ IHP František Palko sa 21. novembra 2019 zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom: „Obchodovanie na trhoch euroázijského priestoru”, ktorú zorganizovala SOPK spolu so zahraničnými zastupiteľstvami Ruskej federácie, Arménska, Kazachstanu a Kirgizska na Slovensku. F. Palko zdôraznil, že Slovensko potrebuje hľadať ďalšie obchodné príležitosti aj na euroázijskom trhu. „Tieto krajiny ponúkajú zaujímavé investičné stimuly pre zahraničných inves