Dnes v Trenčíne sa konala tlačová konferencia Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy. Tento dvojročný projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.