Dnes v Trenčíne sa konala tlačová konferencia Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy.