Analýzy a štúdie

Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu

Slovensko má z krajín eurozóny najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie vo vzťahu k HDP, ak ako kritérium berieme do úvahy daňovú kvótu 2, teda priame dane, nepriame dane a povinné odvody. Tento podiel predstavuje 28,32 %, pričom priemer krajín eurozóny je 40,25 %. V rámci EÚ27 majú nižší podiel už len …

Analýza v oblasti školstva: Ako premeniť kvantitu na kvalitu?

Môžu sa politické elity uspokojiť s vedomím, že úspešne dobiehame vyspelé krajiny v počte vysokoškolákov? Čo na tieto „čísla“ hovoria zamestnávatelia? Aká časť absolventov by si svoje štúdium zopakovala, ak by mali možnosť rozhodnúť sa ešte raz?