4.-18.04.2018 / prednášky
3 prednášky riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe

Počas apríla bude mať riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok:
Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework
Investment budgeting in Tajikistan.
Fotodokumentáciu z prednášok nájdete v sekcií fotoarchív.

28.10.2015 / medzinárodná konferencia
Medzinárodná konferencia: „Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe“

Inštitút hospodárskej politiky spolu s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy organizoval medzinárodnú konferenciu podporenú z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu pod názvom: „Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe“ 
Partnermi projektu sú Hungarian Hotel & Restaurant Association, The Czech Association of Hotels and Restaurants, The Association Carpathian Euroregion Poland.
Viac informácií o projekte a konferencii nájdete na webstránke projektu.
Fotodokumentáciu z konferencie nájdete v sekcií fotoarchív.

14.04.2015 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl k II. dôchodkovému pilieru

Inštitút hospodárskej politiky sa vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo II. piliera rozhodol usporiadať „Okrúhly stôl“ a tým prispieť k vyváženému a odbornému dialógu o  problematike otvárania a opodstatnenosti II. piliera.

Okrúhly stôl s moderovanou diskusiou na tému „Kedy sa nájde spoločenský konsenzus dvojpilierového dôchodkového systému?“ sa uskutočnil dňa 14. apríla 2015 o 9.30 hod. v aule Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveFurdekova 16, 851 04 Bratislava za účasti zástupcov NRSR – Jozefa Buriana a Ľudovíta Kaníka, ktorí boli hlavní rečníci.

Ďalšími hosťami boli zástupcovia z radov akademikov – Vladimír Baláž, zástupcovia DSS – Jozef Paška, Dušan Sovič a Michal Hausner, zástupcovia poisťovní – Boris Masloviec a Jelica Kľúčovská.

20.10.2014 / seminár
Občianske a ľudské práva v EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP už začiatkom roka 2014 organizovalo v Žiline, Trenčíne a Prešove semináre na tému „Občianske a ľudské práva v EÚ“. Koncom roka pokračujeme ďalším univerzitným mestom – Trnavou.

Termíny:
Trnava – 20.10.2014 o 7.30 hod. prednáškovej sále kino OKO Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Banská Bystrica – 19.11.2014 o 10.00 hod. v Malej sále Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vystupujúci lektor:
JUDr. Andrea Erdösová (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV)

Okruhy tém:
Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

29.04.2014 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl IHP usporiadaný v rámci projektu „Všetko o II. pilieri

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci projektu IHP „Všetko o II. pilieri“, sa uskutočnil 29. apríla 2014 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Z najvýznamnejších hostí sa okrúhleho stola zúčastnili štátny tajomník ministerstva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian a bývalý minister z rovnakého rezortu Ľudovít Kaník. S prezentáciou vystúpil Vladimír Baláž z Prognostického ústav SAV.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

01.-07.04.2014 / semináre
Občianske a ľudské práva v EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP organizovalo v Žiline, Trenčíne a Prešove semináre na tému „Občianske a ľudské práva v EÚ“.

Termíny:
Žilina – 01.04.2014 o 13.00 hod. prednášková miestnosť S06, Žilinská univerzita
Trenčín – 03.04.2014 o 10.00 hod. miestnosť S1, Katedra politológie TnUAD – Fotodokumentácia z Trenčína
Prešov – 07.04.2014 o 9.00 hod. prednášková sála č.97, FHPV, Prešovskej univerzity

Vystupujúci lektori: JUDr. Marica Pirošíková (splnomocnenkyňa SR pre Európskym súdom pre ľudské práva), doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva PEVŠ), JUDr. Andrea Erdösová (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV), JUDr. Jaroslav Větrovský, PhD. (odborný asistent Fakulty práva PEVŠ)

Okruhy tém: Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

04.03.2014 / tlačová konferencia
Ekonomická analýza prínosov Slovakia Ringu pre Trnavský región

Inštitút hospodárskej politiky pri príležitosti zverejnenia „Ekonomickej analýzy prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja“ usporiadal v utorok 4. marca 2014 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave tlačovú konferenciu. Analýzu predstavili Igor Kiss (IHP), Pavel Čulík (Slovakia Ring) a Miroslav Bílik, ktorý zastupoval predsedu trnavského VÚC Tibora Mikuša.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

03.12.2013 / verejné debaty
Decembrové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

“Vysávať sa bude ťažšie, silné stroje Brusel zakáže.” “Klasickým žiarovkám odzvonilo.” “Brusel chce vplývať na objem nádržiek na splachovanie.” Takéto a podobné nadpisy sa v našich médiách objavujú s železnou pravidelnosťou. Na veľa z nich už len krútime neveriacky hlavou, že čo sa dá všetko regulovať. Sú ale aj nápady z EÚ, pri ktorých si na čelo neklepeme. Komu by predsa vadilo, že Brusel ruší mobilným operátorom roaming, alebo že chce regulovať letiskové poplatky, či nebodaj hypotéky? Kto vymýšľa všetky tie regulácie, aký je legislatívny proces? Ale hlavne, je to našej spoločnosti prospešné alebo nie? Je regulácia iba opradená mýtmi, ktoré šíria novinári, liberáli a európski neprajníci, alebo námietky voči nej majú reálny základ a všetky tie regulácie nás začínajú neprimerane obmedzovať?

Termíny:
Bratislava – KC Dunaj, Nedbalova 3: 03.12.2013

Hostia:
Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka),
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

14.11.2013 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl k novele zákona o II. dôchodkovom pilieri

Okrúhly stôl s diskusiou na tému „Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení“, sa uskutočnil 14. novembra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Už o rok dostanú niektorí dôchodcovia svoje prvé peniaze z druhého piliera. Zatiaľ ale ešte neexistujú pravidlá, podľa čoho sa budú vyplácať alebo kedy sa budú úspory dediť. Ministerstvo práce preto predstavilo svoju takzvanú anuitnú novelu.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

23.10.2013 / verejné debaty
Októbrové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Už len málokto si pamätá, čo robil v roku 2008 kedy celosvetová kríza začala. Odvtedy nám politici viackrát tvrdili, že je kríza za nami a že nás čakajú už len svetlé zajtrajšky. Dnes je rok 2013 a kríza stále trvá. Opäť sa však objavujú pozitívne hlasy, ktoré postupne silnejú. Noviny prinášajú rôzne pozitívne články: “Írsko skončí s programom finančnej pomoci v decembri”, “Náklady Talianska na požičiavanie si klesli”, “Inflácia v Španielsku sa v septembri spomalila”, “Nemecko pokračuje v miernom raste”, ale sú aj negatívne: “Grécko chce odklad splatnosti dlhopisov”, “Centrálne banky sa pripravujú na prípadný bankrot USA”. Ako má novinové titulky chápať bežný človek? Máme sa začať konečne tešiť alebo je to len ďalšia bublina, ktorá o chvíľu spľasne?

Fotodokumentáciu z debaty nájdete v sekcii Fotoarchív.
Video z debaty nájdete tu. Začiatok diskusie v čase 16:20 videozáznamu.

Hostia:
Ivan Šramko (predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska), Juraj Karpiš (analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz – INESS), moderoval: Richard Dírer
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

25.09.2013 / verejné debaty
Septembrové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Veda a výskum poháňajú vývoj ľudstva dopredu. Predstavitelia Európskej únie si to uvedomujú a preto časť financií z eurofondov je vyčlenených práve na vedu a výskum. O to viac nemilo prekvapila zástupcov Slovenskej akadémie vied správa, že rozpočet ich inštitúcie bude vládou výrazne skresaný.
Je to správne rozhodnutie? Ako sa to prejaví na výstupoch SAV? Hrozí prepúšťanie stoviek vedcov, odliv mozgov za hranice a kolaps ústavov? Potrebujeme u nás vôbec dotovať vedu a výskum, keď materiálne a finančné podmienky našich vedcov zďaleka nedosahujú úroveň vyspelých štátov čo má samozrejme dôsledok, že aj prínos ich práce je pre spoločnosť menší? Aké výsledky máme od slovenských vedcov očakávať?

Fotodokumentáciu z debaty nájdete v sekcii Fotoarchív.
Video z debaty nájdete tu.

Hostia:
Jaromír Pastorek (predseda Slovenskej akadémie vied), Peter Celec (vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg), moderátorka: Nora Gubková
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

24.06.2013 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl a prezentácia výsledky ankety o 2. pilieri

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci dlhodobého projektu IHP: „Všetko o druhom pilieri“ sa uskutočnil 24. júna 2013 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Zároveň sa odprezentovali výsledky spoločnej ankety SAV a IHP týkajúcej sa otázok okolo druhého dôchodkového sporenia. Anketu vykonala agentúra Focus.

Prezentáciu výsledkov ankety nájdete tu.
Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

19.06.2013 / verejné debaty
Júnové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Tak stihneme ich vyčerpať alebo nestihneme? Často je to to hlavné, čo nás vo vzťahu k eurofondom zaujíma. Už menej sledujeme to, kam vlastne a na čo všetko eurofondy smerujú. Slovensko sa radí medzi čistých prijímateľov, ale to neznamená, že prostriedkami môžeme plýtvať, alebo ich vynakladať na nevhodné projekty.
Jedným z hlavných cieľov eurofondov je vyrovnávať rozdiely medzi vyspelými a menej vyspelými regiónmi. Znie to veľmi vznešene. Áno, mali by pomáhať najmä slabým a malým, ale pravda je, že tí sa k ním zväčša cez sieť byrokracie nemajú reálnu šancu dostať sami. Tu im síce veľmi ochotne pomôžu poradcovia, tých ale musia draho zaplatiť. Kde teda eurodotácie skutočne končia? Kto z nich ťaží najviac? Na aké systémové alebo nesystémové projekty ich využívame. A prečo sa v ich súvislosti neustále spomína korupcia?

Fotodokumentáciu z debaty nájdete v sekcii Fotoarchív.
Video z debaty nájdete tu.

Hostia:
Richard Sulík (ekonóm a politik), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy), Moderátorka: Nora Gubková
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

05.06.2013 / školenie
Školenie organizované IHP v Trenčíne

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 5. júna ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor TnUAD.

Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

30.05.2013 / školenie
Školenie organizované IHP v Prešove

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 30. mája ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ Školenie sa uskutočnilo v priestoroch VŠA v Prešove. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.

Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

15.-30.05.2013 / verejné debaty
Májové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Keď ľudia strácajú svoje sociálne istoty, začínajú hľadať vinníkov, ktorí môžu za ich nižší životný štandard. Samozrejme, že to je živná pôda pre rôzne okrajové strany politického spektra, ktoré práve v hospodársky ťažkých časoch začínajú hlasito „vinníkov“ označovať. V médiách sa objavujú rôzne vyhlásenia, ktoré postupne prilievajú olej do ohňa. Žiaden národ nechce doplácať na iný alebo byť komandovaný druhým. Gréci si takto našli svojich Nemcov, Katalánci Španielov, Flámi Valónov a podobne. Národnostné napätie v Európe sa stupňuje. Len pred pár dňami sme oslávili 67 rokov od konca druhej svetovej vojny. Hitlerovi trvalo päť rokov od začiatku hospodárskej krízy pokým sa dostal na vrchol moci. Poučí sa Európa z minulosti alebo nám tribúny opäť prinesú nových Hitlerov? Zvládnu európske politické elity svoju historickú úlohu alebo ľudské emócie más zapália nové násilie a Európu opäť čaká obdobie temna?

Termíny diskusií:
Nitra: 15.05.2013, Trenčín: 20.05.2013, Banská Bystrica: 21.05.2013, Bratislava: 22.05.2013, Košice: 30.05.2013

Hostia:
Peter Weisenbacher (výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv), Peter Hunčík (lekár, psychológ), Robert Mihály (občiansky aktivista), Michal Riečanský (občiansky aktivista proti rasizmu), Alexander Onufrák (Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)

15.05.2013 / školenie
Školenie organizované IHP v Nitre

HP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 15. mája ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“Školenie sa uskutočnilo v prednáškových priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.

Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

16.-30.04.2013 / verejné debaty
Aprílové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Sporitelia na Cypre prehltli trpku slinu, keď im vláda s cieľom ozdraviť bankový sektor zdanila na nátlak „trojky“ časť uložených vkladov. Nervozitu pred bankomatmi nahradil pocit oklamania a potupenia. Doteraz sa politici snažili uchrániť sporiteľov, ale na Cypre sa tomu urobil koniec. Otvorila sa pandorina skrinka? Nastanú turbulencie kvôli presunu kapitálu do bezpečných krajín? Náš bankový systém, ktorý sme si už raz draho zasponzorovali, je zatiaľ v dobrej kondícii. Kto nám ale teraz zaručí, že sa zahraničné materské banky nebudú sanovať cez naše dcérske? Stála vôbec Európskej únii takáto záchrana malého Cyprus za toľké neistoty? Nebolo by lepšie, či dokonca lacnejšie vylúčiť ho z Eurozóny a nechať ho jednoducho radšej padnúť na kolená?

Termíny a fotodokumentácia diskusií:
Nitra: 22.04.2013, Banská Bystrica: 16.04.2013, Trenčín: 18.04.2013, Košice: 24.04.2013, Bratislava: 30.04.2013

Hostia:

Vladimír Vaňo (hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. – bývalá VOLKSBANK Slovensko, a. s.), doc. Ing. Orviská Marta, PhD. (Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Peter Hošták (katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Trenčianskej univerzity AD), Marián Tóth (Odborný asistent, Katedra financií, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Viliam Vajda (Katedra bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach), Ladislav Vaškovič (podnikateľ, bývalý prezident Všeobecnej úverovej banky, a.s.),

15.04.2013 / krst knihy
IHP krstil svoju novú publikáciu „Európske fondy v praxi“

IHP organizoval 15. apríla v Informačnom centre ZEK na Palisádoch slávnostný krst svojej novej publikácie s názvom „Európske fondy v praxi“. Na knihe sa podieľal kolektív autorov pod vedením Igora Kissa a Františka Palka. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Kniha v 10 kapitolách na 255 stranách približuje problematiku čerpania EU fondov v slovenských podmienkach. Všetky údaje a dáta uvádzané v publikácií boli aktualizované podľa verejne dostupných zdrojov k 1. januáru 2013.

Fotodokumentáciu zo slávnostného krstu nájdete v sekcii Fotoarchív.

08.04.2013 / tlačová beseda
IHP organizoval tlačovú besedu k analýze vývoja cestovného ruchu

IHP organizovalo 8. apríla v Pálffyho paláci tlačovú konferenciu pri príležitosti zverejnenia svojej analýzy vývoja cestovného ruchu na Slovensku a návrhov na jeho zlepšenie. Igora Kissa a Erika Biháryho z tímu IHP na tlačovej konferencii doplnil Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR a generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácii SR.
Pre pozretie prezentácie z tlačovej konferencie kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy IHP kliknite sem.
Fotodokumentáciu z tlačovej besedy nájdete v sekcii Fotoarchív.

18.-27.03.2013 / verejné debaty
Marcové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Koľko spoločenských a verejných vecí okolo nás nefunguje tak, ako by sme si predstavovali? Pravideľne ich rozoberáme v kruhu rodiny, kolegov, priateľov, či známych. Čo s tým vieme urobiť? Dokážeme ich zmeniť? Zvyčajne diskusia končí v duchu: „To je hra tých hore. Tu bežný človek nič nezmôže.“ Našťastie pre spoločnosť nie sú všetci občania rovnakí, ale nachádzajú sa medzi nami aj odvážnejší, ktorí sú odhodlaní za zmeny bojovať. Občianski aktivisti ukazujú na problémy a hľadajú nové riešenia. Tí, ktorí o verejných veciach rozhodujú sa ich dnes väčšinou snažia zdiskreditovať, hádzať im polená pod nohy a niekde jednoducho ignorovať, ale občianski aktivisti si uvedomujú, že ich boj je často beh na dlhšie trate a nevzdávajú sa. Na druhej strane je nutné povedať, že nie vždy sú ich názory len pokrokové. Stáva sa, že s nimi vyslovene nesúhlasíme, čo môže vyvolávať otázku, že do akej miery je občiansky aktivizmus skutočným prínosom? Blíži sa doba, keď verejný názor a záujem bude u nás pevnou súčasťou rozhodovania o veciach verejných alebo budú občianski aktivisti systémom definitívne prevalcovaní ako verejný nepriateľ číslo jeden?

Termíny diskusií:
Nitra: 18.03.2013, Banská Bystrica: 19.03.2013, Trenčín: 21.03.2013, Košice: 25.03.2013, Bratislava: 27.03.2013

Hostia:
Anna Petrovičová (zakladateľka a predsedníčka OZ YMCA), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko,n.o), Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko), Sanja Nikolov (občianska aktivistka – Občianska iniciatíva Zvolen-Západ), Drahomír Stano (aktivista v enironmentálnej oblasti), Jana Ovesná (aktivistka v o.z. Srdiečko), Štefan Szabó (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA), Ladislav Rovinský (predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc), Alžbeta Mráčková (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii Slovenska), Lucia Faltýnová (Fórum donorov)

28.02.2013 / okrúhly stôl
„Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona“ okrúhly stôl organizovaný IHP

V septembri minulého roku prišlo k úprave zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zmene nastavení systému dôchodkového sporenia na Slovensku. Opätovne tak za posledné obdobie prišlo k zmenám v dôchodkovej legislatíve. Častá zmena legislatívy sa spája s neistotou sporiteľov, či je systém dôchodkového sporenia stály a bezpečný, ako aj s nevôľou dôchodkových správcovských spoločností, ktoré musia vďaka neustále sa meniacej legislatíve upravovať nastavenia svojich interných politík.
Pre trvalé ustálenie legislatívy sa súčasná vláda rozhodla stabilizovať dôchodkový systém prostredníctvom ústavného zákona, v ktorom by bol systém presne definovaný a nebolo by teda možné jeho ľubovoľné upravovanie iba na základe preferencii vládnucej väčšiny.
Inštitút hospodárskej politiky sa preto rozhodol, že chce prispieť k vyváženému a odbornému dialógu a informovaniu o tejto problematike bez emócii a pocitov, iba na báze faktov, ktoré by prispelo k urýchleniu hľadania optimálneho spoločného riešenia všetkých zainteresovaných strán.
Okrúhly stôl s diskusiou na tému „Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona“, sa uskutočnil dňa 28. februára 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií.
Po vystúpeniach hostí nasledoval tlačový brífing.

Fotografie z okrúhleho stola nájdete v sekcii Fotoarchív.

Zvukový záznam z okrúhleho stola nájdete tu.

18.-27.02.2013 / verejné debaty
Februárové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Pomaly každá stránka na internete si od nás vyžaduje registráciu. Každého už určite napadla otázka, či sa nedajú tieto údaje zneužiť? Niekto sa chráni falošnou identitou ale na každej stránke sa to nedá a na niektorých stránkach dokonca údaje o sebe vedome a radi uverejňujeme sami neuvedomujúc si, že fotky našich detí, vecí, ktoré nakupujeme, naše myšlienky a názory potom odchádzajú na server a už nemáme ani potuchy, čo sa s nimi ďalej deje. Kto nám zaručí, že Facebook alebo iná sociálna sieť, či obchodná stránka neposkytne údaje o nás tretej strane? Polícia, tajné služby, zdravotné poisťovne, reklamné agentúry, obchodníci, tí všetci majú záujem na tom, aby nás lepšie poznali. Dokážeme si ochrániť naše súkromie a osobné údaje sami, alebo nám musí pomôcť niekto silnejší – Európska únia?

Termíny a miesta diskusií:
Trenčín: 18.02.2013 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Nitra: 19.02.2013 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra
Banská Bystrica: 21.02.2013 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Košice: 25.02.2013 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Bratislava:
 27.02.2013 (streda) o 17:30, KC Dunaj, Nedbalova 3

Hostia:
Martin Bibko (Slovenská Pirátska Strana), Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR), Peter Blaščák (Slovenská Pirátska Strana)

17.-30.01.2013 / verejné debaty
Januárové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2013

Každoročne, keď sa schvaľuje rozpočet, tak sa zdvihne vlna kritiky a lietajú ostré slová. Nestalo sa a pravdepodobne sa ani nestane, aby boli všetci spokojní. Raz stonajú poľnohospodári a súdni úradníci, inokedy učitelia, či zdravotníci alebo ako je to v súčasnosti, všetci. Každé euro si ministri financií niekoľkokrát obrátia kým ho pustia zo štátnej pokladnice ďalej. Európska únia má takisto svoj vlastný rozpočet. Ten nový na roky 2014-2020 sa dostal do paľby kritikov nedávno. Musia Európania skutočne živiť taký veľký moloch alebo je všetko presne tak ako má byť?

Termíny a miesta diskusií:
Banská Bystrica: 17.01.2013 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Nitra: 21.01.2013 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra
Trenčín: 23.01.2013 (streda) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice: 28.01.2013 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Bratislava:
 30.01.2013 (streda) o 17:30, KC Dunaj, Nedbalova 3

Hostia:

Karol Frank (vedecký pracovník SAV), Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Ján Ridzoň (Ministerstvo financií SR), Vladimír Vaňo (hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a. s.), Ivan Kuhn(podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Rajmund Mirdala (docent na Katedre ekonomických teórií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach), Ronald Ižip (ekonóm a finančný analytik TRIM Broker), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy)

12.12.2012 / verejné debaty
Decembrová Vianočná debata pri kávičke – Café Európa 2012

Téma:
Vianočná Café Európa: O konci sveta a o tom, čo bude potom…

Popis témy:
Moderátor Juraj Kušnierik bude so zaujímavými hosťami bilancovať uplynulý rok a uvažovať o tom ďalšom (dúfajúc, že sa Mayovia mýlili).

Naše pozvanie prijali:
Illah Van Oijen, spoluorganizátorka Dobrého trhu
Gábor Bindics, zakladateľ KC DUNAJ
Matúš Vallo, hudobník, architekt a občiansky aktivista

Bratislava: 12.12.2012 (streda) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Zažite štedrú a veselú Café Európu spolu s nami! Máte sa na čo tešiť!

Oznam pre našich mimobratislavských priaznivcov: záznam debaty bude dostupný na www.cafeeuropa.sk. OD JANUÁRA POKRAČUJEME V TRADIČNOM REŽIME, TEDA AJ V TRENČÍNE, NITRE, BANSKEJ BYSTRICI A KOŠICIACH.

19.-28.11.2012 / verejné debaty
Novembrové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Každoročne sa počas októbra vyhlasujú laureáti Nobelovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia udeľovaného za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Nobelova cena mieru sa udeľuje osobe alebo organizácii, ktorá vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov. Je to nepochybne najkontroverznejšia z rodiny Nobelových cien a okolo jej udeľovania sa často rozpútavajú zúrivé debaty. Okrem sporov o zásluhy nominovaných a ocenených osobností, ktoré sú bežné pri všetkých ostatných cenách, sa tu vyskytlo niekoľko prípadov, kedy ocenenie niektorých konkrétnych osôb alebo organizácií vyvolalo morálne pobúrenie v širšej verejnosti. Do tejto kategórie laureátov patrili Henry Kissinger, či Jásir Arafat. V roku 2012 získala ocenenie Európska únia. Je cena naozaj v tých správnych rukách?

Termíny a miesta diskusií:
Trenčín: 19.11.2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Banská Bystrica: 22.11.2012 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Bratislava: 26.11.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3
Košice: 28.11.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72

Hostia:
Eduard Chmelár (historik, politológ, vysokoškolský učiteľ, mediálny analytik a občiansky aktivista), Richard Sulík (politik a ekonóm, bývalý predseda parlamentu), Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR), Martin Hanus (novinár, zástupca šéfredaktora časopisu .týždeň), Michal Havran (publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk), Peter Schutz (novinár a politický komentátor)

8.-22.11.2012 / 3 konferencie
„Európske riešenia hospodárskej krízy“ konferencie realizované Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a EU v Bratislave resp. Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Inštitút hospodárskej politiky sa stal víťazom výberového konania Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na organizovanie konferencií s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konali v novembri 2012 v Košiciach (8.11.2012), Bratislave (15.-16.11.2012) a Banskej Bystrici (22.11.2012).

1. KONFERENCIA „EURÓPSKE RIEŠENIA HOSPODÁRSKEJ KRÍZY“ V AULE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Konferencia „Európske riešenia hospodárskej krízy“, ktorá sa uskutočnila v Košiciach, dňa 08. novembra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity, predstavovala prvú zo súboru troch konferencií, ktorých nasledujúce kolá sa uskutočnili v Bratislave a Banskej Bystrici. Konferenciu organizovali Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom hospodárskej politiky a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Pozvanie ako rečníci jednotlivých panelov prijali významní predstavitelia slovenského podnikateľského sektora, slovenských finančných inštitúcií, zástupcov regionálnych verejných inštitúcií a akademickej obce.

Hlavným cieľom konferencie bolo prispieť k vysoko odbornej diskusii týkajúcej sa východísk, priebehu, dopadov a načrtnutia možných scenárov riešení globálnej finančnej a dlhovej krízy nielen v eurozóne a Európskej únii, ale aj na Slovensku a v jeho jednotlivých regiónoch, nakoľko regionálny charakter je vysoko dôležitý pre úspešné napredovanie Slovenska ako celku.

Po ukončení konferencie nasledovala voľná diskusia s hosťami konferencie spojená s rautom.

Fotografie z konferencie v Košiciach nájdete v sekcii Fotoarchív.

2. KONFERENCIA „EURÓPSKEJ RIEŠENIA HOSPODÁRSKEJ KRÍZY“ V AULE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Konferencia „Európske riešenia hospodárskej krízy“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, počas dní 15. a 16. novembra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, predstavovala druhú zo súboru troch odborných konferencií organizovaných Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom hospodárskej politiky a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Pozvanie ako úvodní rečníci konferencie prijali Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky a Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie.

Pozvanie ako rečníci jednotlivých panelov prijali aj významní predstavitelia vedúcich inštitúcií Európskej únie, slovenského podnikateľského sektora, slovenských finančných inštitúcií a domácej i zahraničnej akademickej obce.

Hlavným cieľom konferencie bolo prispieť k vysoko odbornej diskusii týkajúcej sa východísk, priebehu, dopadov a načrtnutia možných scenárov riešení globálnej finančnej a dlhovej krízy nielen na Slovensku, ale aj v eurozóne a Európskej únii.

Počas dvoch dní bola konferencia rozdelená do štyroch hlavných panelov:
I. panel – Aktuálna ekonomická situácia na Slovensku a v eurozóne;
II. panel – Finančné stabilizačné mechanizmy a rozpočtová zodpovednosť;
III. panel – Banky a ich podiel na budovaní EÚ ako únie zodpovednosti a stability
IV. panel – Štrukturálne opatrenia – nevyhnutný predpoklad pre budovanie rastu a zamestnanosti.

Fotografie z konferencie v Bratislave nájdete v sekcii Fotoarchív.

3. KONFERENCIA „EURÓPSKE RIEŠENIA HOSPODÁRSKEJ KRÍZY“ V AULE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Konferencia „Európske riešenia hospodárskej krízy“, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici, dňa 22. novembra 2012 v Aule Univerzity Mateja Bela, predstavovala poslednú zo súboru troch konferencií, ktorých predchádzajúce kolá sa uskutočnili v Košiciach a Bratislave. Konferenciu organizovali Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom hospodárskej politiky a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pozvanie ako rečníci jednotlivých panelov prijali aj významní predstavitelia slovenského podnikateľského sektora, slovenských finančných inštitúcií, zástupcov regionálnych verejných inštitúcií a akademickej obce. Hlavní rečníci konferencie boli Igor PATRÁŠ, člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov a Július KRIVÁŇ, predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

Hlavným cieľom konferencie bolo prispieť k vysoko odbornej diskusii týkajúcej sa východísk, priebehu, dopadov a načrtnutia možných scenárov riešení globálnej finančnej a dlhovej krízy nielen v eurozóne a Európskej únii, ale aj na Slovensku a v jeho jednotlivých regiónoch, nakoľko regionálny charakter je vysoko dôležitý pre úspešné napredovanie Slovenska ako celku.

Po ukončení konferencie nasledovala voľná diskusia s hosťami konferencie spojená s rautom.

Fotografie z konferencie v Banskej Bystrici nájdete v sekcii Fotoarchív.

16.-29.10.2012 / verejné debaty
Októbrové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Kde sú tie časy, keď si európsky politici vytýčili ciele stať sa najvýkonnejším hospodárskym kútom planéty. Od začiatku ekonomickej krízy už prešli štyri roky a Európa sa z jej dôsledkov stále len spamätáva. Dnes to zďaleka nevyzerá na dosiahnutie ambiciózneho plánu európskych lídrov. Pravdu povediac, momentálne je náš kontinent na kolenách. Všetci túžobne očakávame vyslobodzujúce riešenie. Bude to banková únia, ktorá nám pomôže opäť sa postaviť na vlastné nohy alebo to bude iba ďalší krátkodobý recept, ktorý len odďaľuje hroziaci definitívny kolaps?

Termíny, miesta a fotodokumentácia diskusií:
Banská Bystrica: 16.10.2012 (utorok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Trenčín: 18.10.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice: 23.10.2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 25.10.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Bratislava: 29.10.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Hostia:
Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska), Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk), Peter Pénzeš (Národná banka Slovenska, zodpovedá za agendu bankovej únie, krízového manažmentu a dôchodkového sporenia), Jakub Mendel (redaktor a editor Hospodárskych novín), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Jozef Habánik (vysokoškolský pedagóg na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity AD), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy)

17.-27.09.2012 / verejné debaty
Septembrové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Teplejšie letá a miernejšie zimy. Je to len pravidelný opakujúci sa cyklus našej planéty, alebo je to vplyv ľudskej činnosti? Má pravdu český prezident Václav Klaus, ktorý spochybňuje existenciu skleníkového efektu, alebo bývalý americký víceprezident Al Gore, ktorý naopak rozpráva o blížiacej sa apokalypse? Budeme na konci tohto desaťročia pestovať na Slovensku pomaranče, alebo sa vplyvom vychladnutia Golfského morského prúdu budú u nás premávať už len ľadové medvede? Ide nám skutočne o život?

Termíny, miesta a fotodokumentácia diskusií:
Trenčín: 17.09.2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice: 18.09.2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 20.09.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Banská Bystrica: 24.09.2012 (pondelok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Bratislava: 27.09.2012 (štvrtok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Hostia:
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), RNDr. Pavel Šťastný, CSc. (vedúci odboru Klimatologická služba SHMÚ v Bratislave), Ing. Štefan Szabó, PhD. (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA), Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková, PhD. (SHMÚ v Banskej Bystrici)

21.06.2012 / medzinárodná konferencia
„Alternatívy dôchodkového systému“ konferencia organizovaná IHP

Inštitút hospodárskej politiky organizoval odbornú konferenciu s názvom „Alternatívy dôchodkového systému“, ktorá sa uskutočnila dňa 21.júna 2012 o 9:30 hod. v Hoteli Kempinski v Bratislave za účasti predstaviteľov vládneho sektora, privátneho sektora a akademickej obce i za účasti médií. Cieľom konferencie bolo prispieť k odbornej diskusií o význame, udržateľnosti, nastavení a stabilite dôchodkového systému na Slovensku.

Na konferencií vystúpili títo predstavitelia:
Jozef Burian (štátny tajomník MPSVaR), Ľudovít Kaník (podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci), Zbigniew Derdziuk (predseda predstavenstva odboru spoločných rezerv, Sociálna poisťovňa Poľsko), Jozef Paška (predseda predstavenstva Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.), Milan Repka (riaditeľ Fincentrum Slovensko), Vladimír Baláž (vedecký pracovník SAV)

Po vystúpeniach hostí následoval tlačový brífing.
Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

11.-21.06.2012 / verejné debaty
Júnové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Rok 2008 vystavil účet celému svetu za dlhoročné fungovanie krajín na dlh a do dnes sme nenašli správnu cestu von z následnej ekonomickej krízy. Počas tých štyroch rokov Európa riešila viacero dôležitých otázok: zachrániť Grécko pred krachom, ozdraviť banky, euroval 1 a 2… Mnohé opatrenia pomohli ušetriť čas na prijatie zásadných rozhodnutí, ktoré nás ešte len čakajú. Je pred nami obdobie šetrenia s rizikom pomalého naštartovania ekonomického rozvoja alebo budú štáty uskutočňovať nové obrovské investície s rizikom ďalšieho zadlžovania? Ktorá z ciest je správna a ktorá nakoniec v Európe prevládne? Môžeme sa potom konečne tešiť na ekonomický rast?

Termíny, miesta a fotodokumentácia diskusií:
Banská Bystrica: 11.06.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Košice: 13.06.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitrňa: 18.06.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Bratislava: 19.06.2012 (utorok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3
Trenčín: 21.06.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Hostia:
Michal Havran (publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk), Juraj Karpiš (predseda a analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdii – INESS), Radovan Geist (EurActiv.sk), Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Vladimír Vaňo (hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a. s.), Peter Gonda (riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk), Ronald Ižip (analytik TRIM Broker), Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk)

21.-31.05.2012 / verejné debaty
Májové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Čo je vlastne korupcia? Korupcia je zneužitie právomoci k osobnému prospechu. Podľa definície Transparency International korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie, či prijímanie úplatku, alebo inej nenáležitej výhody, alebo jej prísľub. Pod jej vznik sa podpisuje zlyhanie inštitúcií a ľudí. Každému z nás vadí korupcia vo veľkej politike, jej odhaľovanie dokáže ovplyvniť výsledok volieb. Ako je to ale s nami a malou korupciou? Kedy sa konečne dokážeme pozrieť do zrkadla a priznať si, že všetko sa začína už pri našich vlastných zlyhaniach u doktora, na miestnom úrade, či pri platení pokuty za prekročenú rýchlosť?

Tom Nicholson (investigatívny novinár), Milan Žitný (novinár a publicista), Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International Slovensko), Ivan Rončák (programový koordinátor, Transparency International Slovensko), Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko), Peter Kunder (Aliancia fair play)

Fotografie z debaty z Banskej Bystrice (21.05.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Košíc (24.05. 2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Nitry (28.05.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Bratislavy (30.05.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Trenčína (31.05.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.

21.05.2012 / okrúhly stôl
„Aká má byť podoba 2. piliera?“ okrúhly stôl organizovaný IHP

IHP zorganizoval ďalší okrúhly stôl s názvom „Aká má byť podoba 2. Piliera?“ sa uskutočnil dňa 21. mája 2012 v Hoteli Kempinski. Okrúhly stôl bol súčasťou projektu IHP „Všetko o druhom pilieri“. Dôchodkový systém je neustále aktuálnou témou. Je tomu tak aj v súčasnosti, keď sa do popredia dostávajú otázky o nastavení druhého piliera. Inštitút hospodárskej politiky, ktorý sa tejto problematike venuje dlhodobo, sa rozhodol opäť zorganizovať okrúhly stôl za účasti politikov, predstaviteľov dôchodcovských správcovských spoločností, akademickej obce a tretieho sektora i za účasti médií.
Viac informácii ako aj prezentácie Zuzany Dobrotkovej a Stanislava Žofčáka nájdete na stránke www.2pilier.sk
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

19.-30.04.2012 / verejné debaty
Aprílové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Oprášili sme stále aktuálnu tému z prvého ročníka Café Európa, či ženy potrebujú kvóty na posilnenie ich pozície v spoločnosti. Zmenilo sa niečo odvtedy? Je postavenie žien stále nedostatočné a ak áno, z akého dôvodu? Potrebujú pozitívnu formu diskriminácie? Prečo by malo byť viac žien vo vedúcich pozíciách štátnych podnikov? Nie je úloha ženy v spoločnosti a v rodine predsa len na úplne inom mieste? Príďte si vypočuť odborné argumenty, kde jeden diskutér bude túto iniciatívu obhajovať a druhý bude proti. Do diskusie pri kávičke sa samozrejme môžete zapojiť aj vy.

Termíny a miesta diskusií:
Košice: 16.04.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 19.04.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Banská Bystrica: 23.04.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Trenčín: 26.04.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Bratislava: 30.04.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Hostia:
Ondrej Dostál (sociológ, politik, aktivista), Sylvia Porubänová (sociologička), Oľga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR), Peter Schutz (novinár a politický komentátor), Martin Hanus (novinár), Monika Bosá (vysokoškolská pedagogička, filozofka, aktivistka)

19.-29.03.2012 / verejné debaty
Marcové kolo projektu Debata pri kávičke – Café Európa 2012

Pôvodne plánovanú tému „Staneme sa občanmi Spojených štátov európskych alebo?“, ktorá sa mala venovať posilňovaniu centralizácie EÚ, sme nahradili aktuálnou „ACTA je pre Európu výhodná“. Problematika ochrany autorských práv je celosvetový problém. Prečo musel vzniknúť pakt ACTA? Čo sa ním sleduje? Ako sa prejaví? Budeme musieť na hraniciach ukazovať obsah notebookov? Množstvo emócii užívateľov internetu ohľadom prijímania ACTA vyvrcholilo masovými protestami po celej planéte. Ako sa k problému postaví Európa? Odborný pohľad na tému vyjadria hostia diskusií, kde jeden bude túto iniciatívu obhajovať a druhý bude proti.

Hostia: Darina Kyliánová (predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR), Martin Bibko (Slovenská pirátska strana), Jana Vnuková (Ministerstvo spravodlivosti), Milan Gvoth (Slovenská pirátska strana), Radovan Pala (advokát a partner v e|n|w|c advokáti), Ján Korecký (právnik, advokátska kancelária MAPLE & FISH), Adriana Tomanová (právnička, špecializuje sa na oblasť autorského práva), Peter Blaščák (Slovenská pirátska strana)

Fotografie z debaty z Banskej Bystrice (19.03.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Košíc (22. 3. 2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Nitry (26.03.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Bratislavy (27.03.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Trenčína (29.03.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.

20.-29.02.2012 / verejné debaty
Prvé kolo projektu Debáta pri kávičke – Café Európa 2012

Inštitút hospodárskej politiky sa stal víťazom výberového konania Európskej komisie pre projekt Café Európa 2012. Ide o cyklus debatných podujatí organizovaný Zastúpením EK na Slovensku o európskych témach v piatich slovenských mestách. Hostia diskutujú s publikom o ekonomických, spoločenských, politických a  zahraničných témach, ktoré sa dotýkajú života Európskej únie. Moderátormi projektu sú skúsení profesionáli Juraj Hrabko a Braňo Dobšinský zo Slovenského rozhlasu a dramaturgom je Róbert Kotian, známy z prostredia Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie.
Prvé kolo debát sa uskutočnilo vo februári na tému: „Haló, tu Obama. S kým hovorím?“. Hosťami debát boli: Vladimír Bilčík a Ivo Samson (obaja Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku), Zuzana Gabrižová a Radovan Geist (obaja EurActiv.sk) a Peter Schutz (novinár a politický komentátor)

Fotografie z debaty z Bratislavy (20.02.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Trenčína (21.02.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Košíc (22.02.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Nitry (28.02.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z debaty z Banskej Bystrice (29.02.2012) nájdete v sekcii Fotoarchív.

16.02.2012 / Odborná konferencia
Odborná konferencia organizovaná IHP o financovaní bývania

16. februára 2012 usporiadal IHP v hoteli Kempinski v Bratislave, odbornú konferenciu o financovaní bývania pod názvom „Quo vadis bývanie na Slovensku“. Konferencie sa zúčastnili okrem odbornej verejnosti, aj reprezentanti parlamentných politických strán Rafael Rafaj (SNS) a Pavol Baxa (KDH).
S prezentáciami vystúpili páni Ľubomír Bošanský, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (prezentácia), Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Ústav manažmentu STU (prezentácia), Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie (prezentácia) a Ing. Imrich Béreš predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. (prezentácia).
Pre vypočutie zvukového záznamu z konferencie kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

13.02.2012 / Panelová diskusia
Panelová diskusia a tlačová správa o vysokom školstve

13. februára 2012 zorganizoval IHP v rámci projektu „Spájame vysoké školy s trhom práce“ ďalšiu zo série panelových diskusii pod názvom „Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?“ Predstavitelia parlamentných politických strán, štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce a zamestnávateľov prezentovať svoje názory na nasledovné témy:
1. Aká je stratégia politických strán hľadať pri existujúcich zdrojoch optimálny balans kvantity a kvality vo vysokom školstve?
2. Zodpovedá počet študentov na rôznych stupňoch a odboroch štúdia potrebám a možnostiam našej ekonomiky?
3. Využívame objem peňazí v rezorte školstva na podanie maximálneho výkonu v príprave študentov pre prax?
Pre stiahnutie prezentácie predsedu Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. kliknite sem.
Pre stiahnutie prezentácie Lucie Kleštincovej kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Pre stiahnutie analýzy IHP kliknite sem.
Pre vypočutie zvukového záznamu z panelovej diskusie kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

09.02.2012 / Tlačová konferencia:
Tlačová konferencia a tlačová správa k čerpaniu eurofondov

9. februára 2012 zorganizoval IHP vo svojich priestoroch na Ventúrskej ulici v Bratislave tlačovú konferenciu, ktorej predmetom bolo doterajšie zhodnotenie čerpania prostriedkov EÚ ku dňu 31.12.2011, vrátane konkrétneho návrhu na zefektívnenie procesu riadenia eurofondov.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Pre stiahnutie prezentácie z tlačovej konferencie kliknite sem.

Záznam Tlačovej besedy IHP o čerpaní eurofondov a návrhoch na jeho zefektívnenie
(09.02.2012, TA3, za IHP: Sántai, Palko)

02.02.2012 / Tlačová konferencia:
Tlačová konferencia Debata pri kávičke, Café Európa 2012

Vo štvrtok 2. februára 2012 sa v Shtoor home made café v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia organizátora (Zastúpenie Európskej komisie v SR) a realizátor (Inštitút hospodárskej politiky, n.o.) sérií diskusií Café Európa 2012. Históriu, poslanie a novú zamýšľanú koncepciu projektu ozrejmili Peter Zsapka, vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, František Palko riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky a hlavný koordinátor projektu Café Európa 2012, Róbert Kotian dramaturg Café Európa 2012.
Tlačovú správu nájdete na internetovej stránke projektu www.cafeeuropa.sk
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotogaléria.

26.01.2012 / Spustenie projektu IHP:
Odštartovanie projektu IHP: „Všetko o druhom pilieri“ a okrúhly stôl

26. januára 2012 IHP odštartoval v Hoteli Kempinski svoj nový projekt „Všetko o druhom pilieri“ za účasti zástupcov verejného života, finančného sektora, analytikov a médií. Súčasťou podujatia bola aj diskusia na tému „Aké je vlastne miesto druhého piliera v penzijnom systéme“. Išlo o prvú časť série verejných diskusií s odborníkmi, politikmi a médiami. Okrúhleho stola sa zúčastnili aj poslanci NRSR: Branislav Ondruš (Smer SD), Rafael Rafaj (SNS), Ivan Švejna (Most-Híd), Ľudovít Kaník (SDKÚ DS), Martin Chren (SAS) a zástupca KDH Pavol Baxa. Viac informácii ako aj prezentácie Františka Palka, Vladimíra Baláža a Michala Nalevanka nájdete na stránke www.2pilier.sk
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

25.10.2011 / Okrúhly stôl:
Okrúhly stôl k projektu: Spájame vysoké školy s trhom práce

Dnes sa všetci zhodnú v názore, že perspektíva slovenskej ekonomiky je v jej orientácii na znalostnú spoločnosť, pretože vzdelanie, poznatky a inovácie dokážu vytvoriť nevyhnutný predpoklad pre udržateľný ekonomický rast, a tým pre trvalé zvyšovanie životnej úrovne občanov. Rovnako tak sa všetci zhodnú v názore, že Slovensko je krajinou, kde požiadavky praxe často nezodpovedajú odbornému profilu absolventov vysokých škôl, inými slovami, trh práce a študijné odbory vysokých škôl sa v mnohých oblastiach rozchádzajú.
Prepojenie vysokého školstva s trhom práce je z pohľadu vývoja ekonomiky a verejných financií kľúčovou témou. Je preto prirodzené, že Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol uchopiť túto tému a preto pripravil samostatný projekt pod názvom „Spájame vysoké školy s trhom práce“. Jeho zmyslom je pomenovať hlavné problémy tejto témy, diskutovať s odborníkmi a hľadať východiská. Za tým účelom IHP zorganizoval 25. októbra 2011 v hoteli Kempinski v Bratislave okrúhly stôl s názvom: „Ako prekonať nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytom na trhu práce“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, akademickej a študentskej obce a zamestnávateľov. Prístup mali aj predstavitelia mediálnej sféry. Po prezentácii analýzy tejto témy zo strany zástupcov IHP mali priestor všetci účastníci okrúhleho stola sa k téme vyjadriť.
Pre stiahnutie prezentácie Lucie Kleštincovej „Ako prekonať nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytu na trhu práce?“ kliknite sem.
Pre stiahnutie analýzy kliknite sem. Pre stiahnutie abstraktu z analýzy kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Fotografie z okrúhleho stola v sekcii Fotoarchív.

29.9.2011 / Tlačová beseda na tému:
„Zamestnanosť vo verejnej správe za rok 2010 a plány vlády na roky 2011 a 2012“

Vo štvrtok 29. septembra 2011 sa o 10.30 hod. v priestoroch kancelárie IHP na Ventúrskej ulici č.3 v Bratislave sa konala tlačová konferencia organizovaná Inštitútom hospodárskej politiky. Tentokrát sa venovala hlavnej téme: „Zamestnanosť vo verejnej správe za rok 2010 a plány vlády na roky 2011 a 2012“.

28.6.2011 / Tlačová beseda na tému:
„Sú garancie v druhom pilieri príležitosťou alebo prekážkou pri financovaní?“

IHP zorganizoval IHP v bratislavskej kaviarni Shtoor tlačovú konferenciu na tému: „Sú garancie v druhom pilieri príleži-tosťou alebo prekážkou pri financovaní?“. Jej aktuálnosť bola zvýraznená aj tým, že parlament bude rokovať o novele zákona, ktorý túto oblasť upravuje. Na tlačovej konferencii okrem Františka Palka, riaditeľa IHP, vystúpil aj Michal Nalevanko, výkonný riaditeľ spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

13.5.2011 / Konferencia IHP na tému:
„Poisťovníctvo v EÚ za prahom tretieho tisícročia“

13. mája 2011 zorganizoval IHP v bratislavskom hoteli Kempinski River park odbornú konferenciu pod názvom „POISŤOVNÍCTVO V EÚ ZA PRAHOM TRETIEHO TISÍCROČIA“. Na konferencii vystúpili: Ivan Štefanec – predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, Jozef Kollár – predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, Gabriel Bernardino – prezident Európskeho dohľadu nad poisťovníctvom (prednáška), Elemér Terták – DG vnútorný trh a služieb EK (prednáška), Milan Horváth – generálny riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií SR (prednáška), Vladimír Dvořáček – výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad fin. trhom NBS (prednáška), Rudolf Sivák – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (prednáška), Marek Jankovič – prezident Slovenskej asociácie poisťovní (prednáška), Júlia Čillíková – riaditeľka odboru regulácie a finančných analýz NBS (prednáška), Tim Bishop – senior expert v oblasti financií a poisťovníctva OECD (prednáška), Zuzana Silberová – námestníčka generálneho riaditeľa dohľadu nad poisťovníctvom Českej národnej banky (prednáška), Jozefína Žáková – generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (prednáška)
Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

19.4.2011 / Konferencia IHP na tému:
Quo vádis informatizácia spoločnosti“

19. apríla 2011 zorganizoval IHP odbornú konferenciu pod názvom „QUO VADIS INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI“, ktorú organizuje v rámci projektu „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“. Na konferencii vystúpili: František Palko (prednáška), Roland Sill – splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti (prednáška), Miloš Molnár – generálny riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií SR (prednáška), Peter Kubovič – riaditeľ odboru legislatívneho-právneho Úradu pre verejné obstarávanie spolu so Zuzanou Krajčovičovou – vedúca oddelenia analýz Úradu pre verejné obstarávanie (prednáška), Juraj Sabaka – prezident ITAS (prednáška)
Tu si môžete stiahnuť analýzu, ktorú pripravil IHP pod názvom: Analýza stavu implementácie OPIS (19.04.2011, Copyright © IHP)
Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

28.6.2011 / Tlačová beseda na tému:
„Nové inštitucionálne usporiadanie regulácie a dohľadu v energetike Slovenska“

IHP sa rozhodol vstúpiť v súlade so svojim poslaním napomáhať rozvoju ekonomiky a spoločnosti do dialógu o budúcnosti energetiky Slovenska, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a navrhuje nové inštitucionálne usporiadanie regulácie a dohľadu v danej oblasti. Náš návrh sme predstavili na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v priestoroch kancelárie IHP na Ventúrskej ulici 6. decembra 2010. Návrh IHP má podobu návrhu zákona v paragrafovom znení a prekračuje rámec regulácie energetiky a iných sieťových odvetví, pričom zasahuje ešte širšie až do oblasti poštových a telekomunikačných služieb a do sféry regulácie železničnej dopravy.
Zároveň sme predstavili náš projekt: „Ako regulovať sieťové a ďalšie odvetvia dôveryhodnejšie“.
Fotodokumentáciu z Tlačovej konferencie nájdete v sekcií Fotoarchív.

Tlačová beseda IHP k projektu „Ako regulovať sieťové a ďalšie odvetvia dôveryhodnejšie“

(06.12.2010, priestory IHP, Bratislava)

IHP sa rozhodol vstúpiť v súlade so svojim poslaním napomáhať rozvoju ekonomiky a spoločnosti do dialógu o  budúcnosti energetiky Slovenska, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a navrhuje nové inštitucionálne usporiadanie regulácie a dohľadu v danej oblasti. Návrh IHP má podobu návrhu zákona v paragrafovom znení a prekračuje rámec regulácie energetiky a iných sieťových odvetví, pričom zasahuje ešte širšie až do oblasti poštových a telekomunikačných služieb a do sféry regulácie železničnej dopravy.