Igor Kiss, František Palko a kolektív
Európske fondy v praxi

Na knihe „Európske fondy v praxi“ sa podieľal kolektív autorov pod vedením Igora Kissa a Františka Palka. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Kniha v 10 kapitolách na 255 stranách približuje problematiku čerpania EU fondov v slovenských podmienkach. Všetky údaje a dáta uvádzané v publikácií boli aktualizované podľa verejne dostupných zdrojov k 1. januáru 2013.

Predslov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pána Dušana Chreneka:
„Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk publikácia, ktorá sa venuje veľmi dôležitej problematike – kohéznej politike Európskej únie. To, čo ľudovo nazývame eurofondy, je historicky unikátny systém pomoci hospodársky silnejších krajín EÚ tým slabším. Aj Slovensko má k dispozícii miliardy eur na cesty, vodovody, vedecké projekty či obnovu škôl a miest. Projekty financované z rozpočtu EÚ zlepšujú život státisícom Slovákov. A nielen zlepšujú, dokonca aj zachraňujú. Eurofondy napríklad prispeli mnohým nemocniciam na najmodernejšie prístrojové vybavenie, ktoré každý deň pomáha pacientom vrátiť to najcennejšie – ľudské zdravie.
Európske projekty ukazujú, že spojenie európskeho a národného úsilia prináša hodnotné výsledky pre nás všetkých. Dnes sa pestrá mozaika projektov podporených z EÚ rozprestiera po celom Slovensku. Pravdepodobne už nenájdete mesto či región, ktorého rozvoj by nebol podporený z EÚ.
Cesta od prvotného nápadu k realizácii projektu však nebýva jednoduchá. Do tohto procesu vstupuje množstvo subjektov, inštitúcií a pravidiel. Tých je bohužiaľ niekedy až príliš veľa. Úplne sa ich však zbaviť nemôžeme. Používame totiž prostriedky, ktoré pochádzajú z daní všetkých občanov EÚ. Musíme sa preto o ne zodpovedne starať a snažiť sa, aby boli minuté transparentne a použité na také projekty, ktoré Európanom prinesú čo najväčší osoh.
Jednou z ciest, ako zabezpečiť hospodárne a zákonné využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ, je informovanie verejnosti. Systém fungovania, stanovovanie priorít, výber projektov, výsledky auditov, nápravné opatrenia – nič z toho nesmie zostať utajené za bránami úradov.
Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že táto publikácia Vám pomôže lepšie pochopiť fungovanie kohéznej politiky na Slovensku a bude dobrou pomôckou pre každého, kto sa chce o eurofondoch dozvedieť viac. Verím, že vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike a získať väčší prehľad. Taktiež dúfam, že prispeje k tomu, aby eurofondy boli na Slovensku využité čo najefektívnejšie, pomáhali jeho rozvoju, odstraňovali regionálne rozdiely, zvyšovali konkurencieschopnosť a vytvárali nové pracovné miesta.“

Pre stiahnutie digitálnej verzie knihy kliknite sem.

Vydal: Inštitút hospodárskej politiky, n.o., Bratislava 2013
Vydanie: 1. vydanie
ISBN 978-80-971284-7-0

František Palko
Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska

František Palko si za tému svojej knižnej prvotiny vybral mimoriadne aktuálnu tému. Veď o budúcnosti eurozóny sa nehovorí len na odborných fórach, ale aj v krčmách pri pive. F. Palko ponúka do tejto diskusie zainteresovaný pohľad insidera.
Súčasný šéf IHP zastával vysoké posty v rezorte financií za ministrov Ivana Mikloša i Jána Počiatka a patrí k úzkej skupine ľudí zodpovedných za prijatie eura v Slovenskej republike. Aj preto má jeho publikácia „Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska“ ambíciu stať sa významným svedectvom nielen pre súčasníkov, ale i pre ďalšie generácie.
Kniha zachytáva vývoj hospodárskej a menovej únie od jej vzniku po súčasnosť a zvlášť sa zaoberá aj problematikou vstupu Slovenska do eurozóny. Jej aktuálnosť spočíva v zachytení súčasnej situácie v eurozóne a naznačuje aj možný ďalší vývoj v integrácii v rámci Európskej únie. Autor využíva aj priame citácie a výroky minulých aj súčasných vedúcich osobností Európskej únie, čím zvýrazňuje charakter knihy, ktorý je v podobe otvorenej diskusie v hľadaní východiska z dnešnej komplikovanej situácie.
Kniha slúži aj ako učebná pomôcka pre študentov Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Pre náhľad na recenziu z odborného bankového časopisu NBS Biatec (č.7; september 2011) od doc. Ing. Viery Sysákovej, CSc. (Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave) kliknite sem.

Vydavateľstvo: Sprint dva, Bratislava 2011
Vydanie: 1. vydanie
ISBN: 978-80-89393-51-0
Objednávajte na adrese:PUBLIKÁCIA VYPREDANÁ