Projekt „S nami to dáš“
Stretnutie s predstaviteľmi samospráv k SMART ukazovateľom pri strategickom plánovaní a strednodobom rozpočtovaní
Tlačová beseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a IHP o tzv. Občianskom rozpočte
Prednáška riaditeľa IHP na Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie pri príležitosti 100. výročia jej založenia
Prvé stretnutie projektového tímu na projekte: „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“
Tlačová konferencia IHP: „Exkluzívny prieskum preferencií slovenských zákazníkov pri výbere mobilných služieb“
Riaditeľ IHP František Palko na školiacom workshope Open Budget Survey
Prednáška riaditeľa IHP na Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej univerzite v Dušanbe
3. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
Oficiálne poďakovanie rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne akademického stavu univerzity v téme: „Verejné financie“
2. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
1. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe
Medzinárodná konferencia: „Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe“
Banskobystrický seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému „Občianske a ľudské práva v EÚ“
Trnavský seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému „Občianske a ľudské práva v EÚ“
Okrúhly stôl usporiadaný v rámci projektu IHP „Všetko o II.pilieri“
Trenčiansky seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému „Občianske a ľudské práva v EÚ“
Tlačová konferencia IHP na tému: „Ekonomická analýza prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja“
„Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení“ okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave
Októbrová diskusia „Recesia v Európe skončila!“ v Bratislave
Septembrová diskusia „Slovensko nepotrebuje vedu a výskum!“ v Bratislave
Okrúhly stôl a prezentácia výsledkov ankety v rámci projektu IHP: „Všetko o druhom pilieri“
Júnová diskusia „Eurofondy Slovensku výrazne pomáhajú“ v Bratislave
Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
Májová diskusia „V Európe silnie nacionalizmus“ v Košiciach
Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
Májová diskusia „V Európe silnie nacionalizmus“ v Bratislave
Májová diskusia „V Európe silnie nacionalizmus“ v Banskej Bystrici
Májová diskusia „V Európe silnie nacionalizmus“ v Trenčíne
Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
Májová diskusia „V Európe silnie nacionalizmus“ v Nitre
Aprílová diskusia „Európska únia musí zachrániť Cyprus!“ v Bratislave
Školenie novinárov organizované IHP
Aprílová diskusia „Európska únia musí zachrániť Cyprus!“ v Košiciach
Aprílová diskusia „Európska únia musí zachrániť Cyprus!“ v Nitre
Aprílová diskusia „Európska únia musí zachrániť Cyprus!“ v Trenčíne
Aprílová diskusia „Európska únia musí zachrániť Cyprus!“ v Banskej Bystrici
Krst novej publikácie IHP „Európske fondy v praxi“
Tlačová konferencia IHP k analýze stavu cestovného ruchu na Slovensku a návrhom na jeho zlepšenie
Marcová Café Európa: „Aj ty môžeš zmeniť svet!“ v Bratislave
Marcová Café Európa: „Aj ty môžeš zmeniť svet!“ v Košiciach
Marcová Café Európa: „Aj ty môžeš zmeniť svet!“ v Trenčíne
Marcová Café Európa: „Aj ty môžeš zmeniť svet!“ v Banskej Bystrici
Marcová Café Európa: „Aj ty môžeš zmeniť svet!“ v Nitre
Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona“ okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave
Februárová diskusia Café Európa: „EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!“ v Bratislave
Februárová diskusia Café Európa: „EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!“ v Košiciach
Februárová Café Európa: „EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!“ v Nitre
Februárová Café Európa: „EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!“ v Trenčíne
Januárová diskusia Café Európa: „EÚ nás stojí príliš veľa!“ v Bratislave
Januárová diskusia Café Európa: „EÚ nás stojí príliš veľa!“ v Košiciach
Januárová diskusia Café Európa: „EÚ nás stojí príliš veľa!“ v Trenčíne
Januárová diskusia Café Európa: „EÚ nás stojí príliš veľa!“ v Nitre
Vianočná diskusia Café Európa: „O konci sveta a o tom, čo bude potom…“ v Bratislave
Konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Európske riešenia hospodárskej krízy“ v Banskej Bystrici
Medzinárodná konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave: „Európske riešenia hospodárskej krízy“ v Bratislave
Konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave: „Európske riešenia hospodárskej krízy“ v Košiciach
Education Conference organizovaná Americkou obchodnou komorou na Slovensku
Októbrová diskusia Café Európa: „Banková únia pomôže zachrániť Európu“ v Bratislave
Klubové stretnutie personalistov a špecialistov na tému: „Spolupráca so školami v praxi“
Októbrová diskusia Café Európa: „Banková únia pomôže zachrániť Európu“ v Nitre
Októbrová diskusia Café Európa: „Banková únia pomôže zachrániť Európu“ v Košiciach
Októbrová diskusia Café Európa: „Banková únia pomôže zachrániť Európu“ v Trenčíne
Októbrová diskusia Café Európa: „Banková únia pomôže zachrániť Európu“ v Banskej Bystrici
Septembrová diskusia „Globálne otepľovanie je mýtus“ v Bratislave
Septembrová diskusia „Globálne otepľovanie je mýtus“ v Banskej Bystrici
Septembrová diskusia „Globálne otepľovanie je mýtus“ v Nitre
Septembrová diskusia „Globálne otepľovanie je mýtus“ v Košiciach
Septembrová diskusia „Globálne otepľovanie je mýtus“ v Trenčíne
Medzinárodná konferencia organizovaná IHP: „Alternatívy dôchodkového systému“
Júnová diskusia „Európa: čas šetrenia alebo rastu?“ v Trenčíne
Júnová diskusia „Európa: čas šetrenia alebo rastu?“ v Bratislave
Júnová diskusia „Európa: čas šetrenia alebo rastu?“ v Nitre
Júnová diskusia „Európa: čas šetrenia alebo rastu?“ v Košiciach
Júnová diskusia „Európa: čas šetrenia alebo rastu?“ v Banskej Bystrici
Májová diskusia „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“ v Trenčíne
Májová diskusia „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“ v Bratislave
Májová diskusia „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“ v Nitre
Májová diskusia „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“ v Košiciach
Okrúhly stôl organizovaný IHP na tému „Aká má byť podoba 2. piliera?“
Májová diskusia „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“ v Banskej Bystrici
Marcová diskusia „ACTA je pre Európu výhodná“ v Trenčíne
Marcová diskusia „ACTA je pre Európu výhodná“ v Bratislave
Marcová diskusia „ACTA je pre Európu výhodná“ v Nitre
Marcová diskusia „ACTA je pre Európu výhodná“ v Košiciach
Marcová diskusia „ACTA je pre Európu výhodná“ v Banskej Bystrici
Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: „Haló, tu Obama, s kým hovorím?“ v Banskej Bystrici
Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: „Haló, tu Obama, s kým hovorím?“ v Nitre
Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: „Haló, tu Obama, s kým hovorím?“ v Košiciach
Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: „Haló, tu Obama, s kým hovorím?“ v Trenčíne
Februárová diskusia projektu Café Európa 2012: „Haló, tu Obama, s kým hovorím?“ v Bratislave
Odborná konferencia organizovaná IHP o financovaní bývania: „Quo vadis bývanie na Slovensku“.
Tlačová konferencia IHP: Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu
Panelová diskusia o vysokom školstve
Tlačová konferencia k projektu Café Európa 2012
Odštartovanie projektu IHP: „Všetko o druhom pilieri“ a okrúhly stôl: „Aké je vlastne miesto druhého piliera v penzijnom systéme“
Občianske diskusné fórum organizované študentmi UMB a Euroatlantickým centrom na tému „Budúcnosť novembra ´89“
Medzinárodná vedecká konferencia VŠEMvs: „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska“
Národný workshop Ministerstva životného prostredia: „Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR“
Okrúhly stôl k projektu IHP: „Spájame vysoké školy s trhom práce“
Konferencia Ma3oshka – Dni STUBA, diskusný panel na tému: „Svetová hospodárska kríza a priemysel“
IHP vystavoval na najväčšom študentskom veľtrhu v SR: AKADÉMIA© a VAPAC©
Tlačová konferencia IHP k téme: „Analýza zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v období rokov 2010 až 2012“
Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tézu „Dlh treba zakázať“
Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tézu „Dlh treba zakázať“
Medzinárodná konferencia: “ Kam smerovať prostriedky z európskeho rozpočtu? – budúci viacročný finančný výhľad EÚ 2014-2020″
Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?“
Pracovné stretnutie s primátorkou a poslancami mesta Humenné
Slávnostný krst publikácie Františka Palka: „Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska“
Tlačová konferencia IHP na tému: „Sú garancie v druhom pilieri príležitosťou alebo prekážkou pri financovaní?“
Prednáška pre študentov z Thames Valley University London
Odborná konferencia „Môže byť financovanie bývania lacnejšie?“ organizovaná spoločnosťou Fincentrum
Konferencia organizovaná IHP na tému „Poisťovníctvo v EÚ za prahom tretieho tisícročia“
Konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR
Konferencia IHP venovaná OPIS „Quo vadis informatizácia spoločnosti“ organizovaná v rámci projektu „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“
Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tému „Zachraňovať ekonomiku štátov EÚ je deštruktívne“
Prezentácia štúdie IHP „Ako napredovať v riadení EÚ fondov“
14. ročník konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2011 z pohľadu podnikov“
Tlačová beseda IHP k projektu „Ako regulovať sieťové a ďalšie odvetvia dôveryhodnejšie“
Odborná konferencia pod názvom „Makroekonomika podľa nových pravidiel“ organizovaná spoločnosťou Vestige
Oficiálne predstavenie Inštitútu hospodárskej politiky a výsledkov prvého projektu: „DESATORO ODPORÚČANÍ AKO ZAMESTNÁVAŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE EFEKTÍVNEJŠIE.“
Oficiálne predstavenie Inštitútu hospodárskej politiky a výsledkov prvého projektu: „DESATORO ODPORÚČANÍ AKO ZAMESTNÁVAŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE EFEKTÍVNEJŠIE.“