Partneri

Allianz Slovenská
poisťovňa, a.s.

Allianz DDS, a.s.

OVB Allfinanz
Slovensko, a.s.

Nadácia
Tatra banky

PosAm
spol. s r.o.

Združenie miest
a obcí Slovenska

International
Budget
Partnership

Slovenská
asociácia
poisťovní

Národná
banka
Slovenska

Vyššie územné celky

Univerzity

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mestá a obce

Nové Zámky

Bánov