3. prednáška riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dušanbe

(18.04.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita v Dušanbe)