Aprílová diskusia "Európska únia musí zachrániť Cyprus!" v Trenčíne

(18.04.2013, STEPS CLUB, Trenčín)