Banskobystrický seminár organizovaný spolu so Zastúpením EK na Slovensku na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ"

(19.11.2014, Malá sála Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)