Diskusia v rámci projektu Európskej komisie Café Európa na tézu "Dlh treba zakázať"

(26.09.2011, Cocktail Bar Amante, Trenčín)