Februárová Café Európa: "EÚ zabráni zneužitiu našich osobných údajov!" v Trenčíne

(18.02.2013, STEPS CLUB, Trenčín)