Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Banskej Bystrici

(11.06.2012, Klub 77, Banská Bystrica)