Júnová diskusia "Európa: čas šetrenia alebo rastu?" v Trenčíne

(21.06.2012, STEPS CLUB, Trenčín)