Konferencia organizovaná IHP na tému "Poisťovníctvo v EÚ za prahom tretieho tisícročia"

(13.05.2011, Hotel Kempinski River Park, Bratislava)