Konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave: "Európske riešenia hospodárskej krízy" v Košiciach

(08.11.2012, Aula Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v Košiciach)