Konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: "Európske riešenia hospodárskej krízy" v Banskej Bystrici

(22.11.2012, Aula Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)