Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Bratislave

(27.03.2012, SHTOOR home made café, Bratislava)