Marcová diskusia "ACTA je pre Európu výhodná" v Trenčíne

(29.03.2012, STEPS CLUB, Trenčín)