Medzinárodná konferencia organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR v spolupráci s IHP a Ekonomickou univerzitou v Bratislave: "Európske riešenia hospodárskej krízy" v Bratislave

(15.-16.11.2012, Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave)