Medzinárodná konferencia: "Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe"

(28.10.2015, VŠMEVS, Bratislava)