Národný workshop Ministerstva životného prostredia: "Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR"

(10.11.2011, Hotel Bôrik, Bratislava)