"Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení" okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave

(14.11.2013, Pálffyho palác v Bratislave)