Odborná konferencia pod názvom "Makroekonomika podľa nových pravidiel"
organizovaná spoločnosťou Vestige

(24.11.2010, Hotel Crowne Plaza, Bratislava)