Oficiálne poďakovanie rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne akademického stavu univerzity v téme: "Verejné financie"

(18.04.2018, Tadžická štátna finančno-ekonomická univerzita v Dušanbe)