Prednáška pre študentov z Thames Valley University London

(13.06.2011, Hotel Park Inn, Bratislava)