Prvé stretnutie projektového tímu na projekte: "Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy"

(16.04.2019, Bratislava)