Školenie novinárov organizované IHP

(25.-26.04.2013,Štrbské Pleso)