Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“

(15.05.2013, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)