Školenie organizované IHP z cyklu: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“

(05.06.2013, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)