Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona" okrúhly stôl organizovaný IHP v Bratislave

(28.02.2013, Pálffyho paláci v Bratislave)