Tlačová konferencia IHP: Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu

(14.02.2012, SHTOOR home made cafe, Bratislava)