Tlačová konferencia IHP k analýze stavu cestovného ruchu na Slovensku a návrhom na jeho zlepšenie

(08.04.2013, Pálffyho paláci v Bratislave)