Tlačová konferencia IHP k téme: "Analýza zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v období rokov 2010 až 2012"

(29.09.2011, Kancelárske priestory IHP, Bratislava)